Global Location


HIWIN Headquarters

Tel: +886-4-23594510
Fax: +886-4-23594420
www.hiwin.tw
business@hiwin.tw

HIWIN GERMANY

Plant.R&D Center
Tel: +49-781-93278-0
Fax: +49-781-93278-90
www.hiwin.de
www.hiwin.eu
info@hiwin.de

HIWIN SCHWEIZ

JONA, SWITZERLAND
Tel: +41-55-2250025
Fax: +41-55-2250020
www.hiwin.ch
info@hiwin.ch

HIWIN KOREA

SUWON, KOREA
Tel:+82-31-298-6435
Fax:+82-31-298-6439.
www.hiwin.kr
info@hiwin.kr

HIWIN USA

Plant.R&D Center
Tel: +1-847-8272270
Fax: +1-847-8272291
www.hiwin.com
info@hiwin.com

HIWIN CZECH

BRNO, CZECH
Tel: +420-548-528238
Fax: +420-548-220233
www.hiwin.cz
info@hiwin.cz

HIWIN ITALY

MILAN, ITALY
Tel: +39 039 2876 168
Fax: +39 039 2874 373
www.hiwin.it
info@hiwin.it

HIWIN CHINA

SUZHOU, CHINA
Tel : 86-512-80685599
www.hiwin.cn

HIWIN JAPAN

Plant.R&D Center
KOBE
Tel: +81-78-262-5413
Fax: +81-78-262-5686
www.hiwin.co.jp
info@hiwin.co.jp
TOKYO, +81-42-3584501
NAGOYA, +81-52-5871137
KYUSHU, +81-96-3402282
NAGANO, +81-268-783300
HIROSHIMA, +81-82-5006403
HOKURIKU, +81-76-2931256

HIWIN Singapore

Tel : +65-62570656
Fax : +65-62571051
www.hiwin.sg
info@hiwin.sg